Zaznacz stronę

To, że transport i logistyka są branżami, które rozwijają się w naszym kraju niezwykle dynamicznie, nie jest żadną nowością – od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, od kiedy otwarto granice i zezwolono na swobodny przepływ ludzi i towarów w krajach Unii, przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne, które istniały już wcześniej, zaczęły szybko rosnąć, co więcej jak grzyby po deszczu powstają nowe. Z czego właściwie wynika powodzenie tej właśnie gałęzi gospodarki w naszym kraju?

Pierwszą przyczyną jest dogodne położenie. Polska znajduje się na trasach ważnych szlaków komunikacyjnych pomiędzy Azją a Europą. Jednym z najważniejszych partnerów handlowych Unii Europejskiej, zwłaszcza jej zachodniej części, jest Rosja. Rosyjskie towary, aby dotrzeć np. do Niemiec lub Danii po prostu muszą przejechać przez terytorium Polski. Jednocześnie jakość usług transportowych w krajach byłego Związku Radzieckiego często niestety pozostawia wiele do życzenia, natomiast jeśli chodzi o transportowców i logistyków z zachodu – to ich usługi są kilkakrotnie droższe niż te świadczone przez Polaków, mimo że ich jakość wcale nie jest wyższa. Nic dziwnego, że nawet najwięksi producenci sięgają po pomoc polskich transportowców i że mówi się, że na polskich ciężarówkach jeździ cała Europa.

Ogromną zaletą polskich kierowców jest fakt, że świetnie odnajdują się zarówno na zachód od Odry, jak i za Bugiem. Doświadczenie komunizmu i burzliwych przemian, z jakimi mięliśmy do czynienia jeszcze w latach dziewięćdziesiątych sprawiły, że specyficzne warunki panujące w Rosji, na Białorusi czy Ukrainie, przez które to kraje siłą rzeczy prowadzi się tranzyt, nie są dla Polaków tak przerażające jak dla Niemców czy Francuzów.

Istotne dla rozwoju transportu i logistyki jest również to, że rozwija się cała gospodarka – rośnie popyt i podaż zarówno w skali krajowej jak i światowej, a to oznacza coraz większe zapotrzebowanie na usługi transportowe. W końcu towar wyprodukowany w jednym miejscu, aby został sprzedany w innym, musi zostać przewieziony. Można się spodziewać, że dopóki światowa i europejska gospodarka będą rosły, a Polska pozostanie członkiem Unii Europejskiej, zapotrzebowanie na nasze usługi cały czas będzie znaczne.

Najważniejszym punktem, w jakim Polacy przeważają nad konkurentami z zachodu, są ceny. Wynikają one przede wszystkim ze stosunkowo niskich stawek z jakimi mamy do czynienia w naszym kraju. Stawki te co prawda systematycznie rosną, podobnie jak ambicje samych kierowców, jednak prawda jest taka, że do wyrównania się poziomu zarobków pomiędzy Polską a zachodem droga pozostaje bardzo daleka. Dopóki Polacy będą tańsi – dopóty zachód będzie korzystał z ich usług, bo to się po prostu opłaca.

Rozwój transportu i logistyki przyśpieszył również dzięki inwestycjom w infrastrukturę. W ciągu ostatnich kilku – kilkunastu lat nasz kraj zrobił pod tym względem ogromny postęp. W Polsce pojawiły się dobrej jakości autostrady i drogi ekspresowe, dzięki którym przemieszczanie się od jednej granicy do drugiej stało się bezprecedensowo szybkie. Poprawia się również jakość zaplecza, coraz więcej firm inwestuje również we własne obiekty, takie jak magazyny, stacje przeładunkowe czy parkingi dla tirów.

Transport i logistyka w Polsce, mimo znacznego stopnia rozwoju, cały czas wydają się mieć przestrzeń do dalszego rozrastania się.